Trung Tâm Y Tế Thành Phố Thủ Dầu Một

Đ/c: Số 03 – Văn Công Khai – P. Phú Cường – Tp. Thủ Dầu Một. – tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3.822.054 – – – Fax: 0650.3.855.300
Email: trungtamytetxtdm@gmail.com